Newsletter March 2019

Newsletter March 2019
_________________________________________________________________
Chairman’s Corner – Poul G. Kristensen 

Dear Members and Friends of DCCC,
Happy Spring Festival and all the best wishes for the Year of the Pig!

We hope that all you got the opportunity to enjoy the holiday and enter the New Year in the best possible way together with your loved ones.

In February we started the Emerging Leaders Chinese Training and as a consequence of the holiday we hold a few events as: “Environmental Law Enforcement and Impact on Supply Chains”, ”From Trade War to Tech War” and “B2B Digital Marketing in China”.

The 21st of March we will be holding the Annual General Meeting and want to remind you that as a member you are very welcome to join and follow closer what happens in our chamber. Furthermore all the corporate members have the right to vote and influence the development of DCCC Shanghai / East. We hope to see you all.

Remember to follow our activities in our homepage as well through WeChat. You can also follow DCCC Beijing & DCC-SC, and if you decide to participate at theirs events, you will just pay the normal member fee.

Reserve the below dates:
Mar 21 – AGM
Mar 21 – Supply Chain Visibility
Mar 27 – Meet the Ambassador
.

Sincerely Yours,
Poul G. Kristensen

__________________________________________________________________________________________________

Danes Worldwide Corner

The Ministry of Foreigners and Integration has recently updated the official online guide for persons born abroad on how to retain Danish citizenship, before turning 22 years of age. One of the major changes is a significant reduction of official case handling times for citizenship retention applications.
A retention application should be filed preferably once the applicant is 21 years old. In their latest guide, the ministry informs of case handling times as low as 8 to 10 months, down from approximately 12 months prior to the new guide. This in turn means, that it should be possible for an applicant to get his/her case processed by the time one turns 22, provided the application was filed once the applicant turned 21.

The new guide also explicitly states, that applications filed before the applicant is 21 years of age shall be considered as applications for a proof of citizenship and not as retention of citizenship. This may in turn force the applicant to apply for retention once again, once the applicant is a bit older. It is important to keep the documents from the original application, should a person end up applying too early.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Update from the Royal Danish Consulate 

The Consular Sections in Beijing, Guangzhou and Shanghai to be closed on 7 and 8 March. Due to an external seminar the visa and consular office at the Embassy in Beijing and Consulate General’s in Guangzhou and Shanghai will be closed on 7 and 8 March. Both days included.

The 12 Visa application centres will remain open on 7 and 8 March and visa applicants can therefore hand in their visa applications during normal opening hours.

In case of consular emergency outside normal opening hours, please call the switchboards of the Embassy in Beijing at +86 (10) 8532 9900, or Consulate General in Shanghai at +86 (21) 8025 0600, or Consulate General in Guangzhou at +86 (20) 2829 7300, where you will be re-directed to the 24/7 call centre at the Danish Ministry of Foreign Affairs. Within opening hours you may call the Ministry of Foreign Affairs, 24/7 call centre directly at +45 3392 1112.

Er du udlandsdansker eller turist i udlandet og vil afgive din stemme til folketingsvalget og Europa-parlamentsvalget 2019?
Læs her hvilke kriterier du skal opfylde og hvordan du kan din afgive stemme til de kommende valg.
Udlandsdansker

Ønsker du som udlandsdansker i Kina at stemme ved det danske folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg, skal du være optaget på valglisten. Denne liste er for alle stemmeberettigede danskere, som befinder sig i udlandet.

Er du dansk statsborger, men registreret udrejst i CPR, kan du almindeligvis ikke stemme ved folketingsvalg eller valg til Europa-Parlamentet. Såfremt du tilhører en bestemt persongruppe, kan du optages på valglisten og dermed stemme ved valget.

Du kan søge information om din valgret som udlandsdansker samt se om du tilhører en af de bestemte persongrupper her: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Er du berettiget til at stemme, skal du søge om at blive optaget på valglisten. Du kan ansøge på to måder; Enten ved at søge hos din kommune i forbindelse med anmeldelse af udrejse, eller ved at hente et ansøgningsskema, som skal sendes til din seneste bopælskommune. Ansøgningsskemaet findes på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Husk at søge i god tid, da din ansøgning skal være færdigbehandlet af danske myndigheder og stemmeafgivningen skal nå Danmark, senest 7 dage før selve valget.

Brevafstemning generelt
Er du bosat i Danmark og opholder dig i Kina på valgdagen kan du brevstemme på den danske ambassade i Beijing, eller det danske Generalkonsulat i Shanghai, Guangzhou eller Chongqing. For at kunne brevstemme skal du ligeledes være optaget på valglisten (se ovenfor).

Afgiv brevstemmen i så god tid som muligt, da din stemme skal kunne nå at blive sendt til Danmark og din bopælskommune før valgdagen.
Medbring gyldig legitimation i form af f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Brevafstemning til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019

Du kan brevstemme på den danske ambassade i Beijing, eller det danske generalkonsulat i Shanghai, Guangzhou eller Chongqing fra den 26. februar 2019.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget.

Følgende partier er pr. 8. februar 2019 opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet N. Folkebevægelsen mod EU
B. Radikale Venstre O. Dansk Folkeparti
C. Det Konservative Folkeparti V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
F. SF – Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
I. Liberal Alliance Å. Alternativet

Fra mandag den 29. april 2019 eller hurtigst muligt derefter kan du finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://valg.oim.dk

På de små blå konvolutter til brevstemmesedlen står der, hvordan man brevstemmer.
Du kan brevstemme igen, hvis du senere vil ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.
Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.

For at sikre, at din brevstemme når frem til din bopælskommune inden valgdagen, anbefaler vi, at du brevstemmer i Kina inden den 15. maj 2019. Afgiver du din brevstemme senere, vil vi dog fortsat sende din brevstemme til din bopælskommune, men vi kan ikke garantere, at den kan nå frem i tide.
Alle informationer kan findes på: http://kina.um.dk/da/rejse-og-ophold/ophold-i-kina/

Har du husket at registrere dig på Udenrigsministeriets danskerliste?
Hvad er danskerlisten?
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig.
Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Det nye system minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon.
Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

For more news from the Consulate General in Shanghai subscribe at our website or find us on Facebook and Weibo
http://kina.um.dk – http://facebook.com/AmbKina – http://weibo.com/danishembassy – http://t.qq.com/dkembassy
Follow upcoming Danish cultural performances and events in Shanghai on http://www.culturedenmark.com/en

__________________________________________________________________________________________________________

Did you miss any of our events in February?
Here are some highlights:
Danish Friday on the 15th of February

(Photo by Laura Li)

From Trade War to Tech War on the 26th of February

(Photos by Laura Li)

 

___________________________________________________________

Upcoming Events

Mar 15                      Danish Friday
Mar 20                      Emerging Leaders – How to Develop the Leader in You
Mar 21                      Supply Chain Visibility
Mar 21                      Annual General Meeting
Mar 27                      Meet the Ambassador
Mar 29                      Emerging Leaders – Managing Expectations and Goals
Apr 9                         Expatriates’ Work Permit and Residence Permit Application in Suzhou
Apr 17                       Culture & Communication Management –
Working Effectively: Focus on Nordic Cultures
Apr 19                       Danish Friday
Apr 20                       Easter Lunch

To sign up for any of the above events please go to our home page: http://dccc-shanghai.com/events/

Our Partners

  
  

__________________________________________________________

Posted in Newsletter.